Установка катодного захисту труб

Установка катодного захисту

Аби уникнути корозії підземних трубопроводів, для їх захисту використовують станцію катодного захисту (СКЗ) уздовж усієї траси залягання труб. Станція катодного захисту має джерело постійного струму (захисна установка), анодне заземлювання, контрольно-вимірювальний пункт, а також кабель та проводи.

Захисна установка може бути під’єднана до джерела змінного струму 0,4 6 чи 10 кВ залежно від конкретних умов (мал. 2.5).

типичная катодная защита схемаМал. 2.5. Типове конструктивне виконання станції катодного захисту

исполнениестанции катодной защиты.

1 – уздовжтрасова повітряна лінія,
2 – понижувальний фактор,
3 – перетворювач,
4 – контрольно-вимірювальний пункт,
5 – кабельна катодна лінія,
6 – повітряна анодна лінія,
7 – анодне заземлення,
8 – трубопровід.

 

 

 

Якщо необхідний захист багатониткових трубопроводів, які розташовані в одному коридорі, на станціях катодного захисту встановлюють декілька установок анодного заземлення.

Можна зекономити кілька ниток трубопроводу, використовуючи тільки одну установку при побудові схеми захисту. Але слід урахувати, що під час перерви в роботі системи, яка може бути викликана різницею потенціалів, які з’єднуються глухою перемичкою труб, можуть утворитися сильні гальванічні пари, що призводять до інтенсивної корозії. Отже, з’єднувати труби з установкою необхідно за допомогою спеціальних блоків спільного захисту. За допомогою таких блоків можна не тільки роз’єднати труби між собою, але й установити оптимальний потенціал для кожної труби.

Джерелом безперебійного струму для установки катодного захисту труб використовують перетворювачі, які під’єднують до джерела 220В промислової частоти. А вихідна напруга перетворювача регулюється вручну через перемикання відводів обмотки трансформатора. Існує й автоматичний спосіб регулювання через керовані вентилі (тиристори).

Для випрямлення струму використовують мостові схеми з середньою точкою вторинної обмотки трансформатора. Такі схеми мають КПД від 60 до 75 відсотків та залишкову пульсацію випрямленого струму до 48% при частоті у 100Гц.

У системах електрохімічного захисту використовують перетворювачі з ручним регулюванням вихідної напруги. У такій схемі опір у ланцюгу струму та потрібний захисний струм є незмінними достатньо довгий час.

За постійно змінних умов середовища (блукаючий струм, зміна питомого опору ґрунту, інші фактори), в якому працюють системи установки катодного захисту, краще використовувати перетворювачі з автоматичним режимом регулювання вихідної напруги.

Таке регулювання працює зі зміною потенціалу конструкції, яка захищається, або ж зі струмом захисту (перетворювачі гальваностати).